توضیحات برای عکس ثبت نشده

" رزومه فعالیت شغلی شرکت شهر نور کوثر "

شرکت شهر نور کوثر فعالیت خود رادر سال ۱۳۷۸ با هدف طراحی و اجرای پروژه های مختلف آغاز نموده است. اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ آﻣﺎده اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮوش و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در زمینه های زیر می باشد:
۱- سیستم های اعلام و اطفاءحریق
۲- سیستم های حفاظت الکترونیک و مدار بسته
۳-طراحی ، اجرا و نگهداری تاسیسات الکتریکی واحدهای صنعتی، تجاری و مسکونی
اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ دارای ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ inim اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ دراستان اصفهان و هم چنین دارای نمایندگی کپسول های اطفاء حریق با برند ناجی می باشد.
ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ شهر نور کوثر اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ به شرح زیر میباشند:
** انجام طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سنسور های گاز آمونیاک کارخانه شیر خشک نوزاد پگاه شهرکرد
** انجام طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق بانک حکمت ایرانیان شعبه مرکزی اصفهان
** انجام طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق بیمارستان شهید مدرس گلدشت
** انجام طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق کارخانه به تراشان سپاهان در شهرک صنعتی مورچه خورت
** انجام طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق بخش هایی از پالایشگاه اصفهان
** انجام طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق کارخانه به نسج سپاهان
** تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق ایستگاه گازمنطقه ۲ استان اصفهان
** تامین تجهیزات سیستم اعلام حریق انبار بانک ملت خیابان امیر کبیر
** تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق بخش اورژانس بیمارستان غرضی اصفهان
** تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق پست برق سفید دشت
** تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق پست برق فولاد شهر
** نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق نیرو گاه بادی سیاهپوش ( منجیل - استان گیلان)
** نصب و راه اندازی سیستم اعلام حریق ساختمان مرکزی شرکت مخابرات استان اصفهان
** انجام طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی اعلام و اطفاء حریق با گاز آیروسل کارخانه غلتک سازان سپاهان
** انجام طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی اعلام و اطفاء حریق با گاز آیروسل سازمان هلال احمر استان اصفهان
** نصب و راه اندازی اعلام و اطفاء حریق هتل آوین اصفهان
** نصب و راه اندازی اعلام و اطفاء حریق موزه دفاع مقدس اصفهان
** سیستم برق و تاسیسات الکتریکی مرکز آموزش علوم و فنون توپخانه و موشکها
** نگهداری از تاسیسات الکتریکی نمایشگاه بین المللی اصفهان
** اجرای شبکه روشنایی محل جدید نمایشگاه بین المللی اصفهان
** اندازه گیری سیستم ارت نیرو گاه گازی و خورشیدی جرقویه
** طراحی، تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم صوت ورزشگاه فولاد شهر (فاز ۳)
** طراحی، تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی سیستم صوت درمانگاه خیریه خیابان قدس اصفهان

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت شهر نور می باشد.