نورپردازی با ریسه نوری

نورپردازی نمای ساختمان با ریسه نوری

نورپردازی نمای ساختمان با ریسه نوری

ذهنیت طراح روشنایی و انتخاب نوع تجهیزات با توجه به ایده های او، یکی از نخستین و مهمترین موارد در روند نورپردازی نمای ساختمان است. بنابراین شناخت ادوات و محصولات این شاخه علمی – هنری و آگاهی از ویژگی های فنی و … ادامه مطلب

2نظرات